AJÁNLÁS

a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
Finnugor Népek Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez szükséges pályázatához

AJÁNLÁS

A Veszprémi Magyar – Finn Egyesület 1983-ban történt megalapítása óta folyamatos kapcsolatot tart fenn a zirci intézményekkel annak érdekében, hogy velük együtt népszerűsítse Reguly Antal munkásságát itthon és határainkon túl a távoli Lappföldön egyaránt. Ennek egyik példájaként említjük meg, hogy javaslatunkra a rovaniemi partner szervezettel együttműködve került elhelyezésre Reguly Antal munkásságát hírül adó bronz emléktábla a Lappföldi Megyei Könyvtárban.

Az évek során számos közös programot valósítottunk meg, közöttük kiemelten megemlíthetjük egyesületünk 20 éves jubileuma alkalmából – 2003-ban veszprémi és zirci helyszínnel – megrendezett Reguly konferenciáját, a magyar-finn diákcserék során történt kooperációkat.

Az elmúlt években intenzív és sikeres együttműködés valósult meg a finnugor népek kultúráját bemutató programok során. 2016-ban és 2017-ben a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház és a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület képviselői szakmai és kooperációs partnereink voltak finn, észt és az orosz föderáció népeinek kultúráját bemutató rendezvényeinken. A koncepció kialakításában, és a programok népszerűsítésében, a közönség szervezésében egyaránt támogatták kezdeményezéseinket.

A több évtizedes kapcsolataink alapján, különös tekintettel Reguly Antal születésének 200. évfordulójára örömmel támogatjuk a zirci Reguly Antal Múzeum és Nép Kézműves Alkotóház munkatársainak kezdeményezését, mely szerint pályázatot kívánnak benyújtani a 2019. évi Finnugor Kulturális Főváros cím elnyerésére.

A Finnugor Kulturális Főváros cím számos lehetőséget kínál a nyertes pályázónak arra, hogy széles körben népszerűsíthesse a finnugor népek kultúráját, életét, kapcsolatukat egymáshoz és a világhoz. dr. Ruttkay-Miklián Eszter személyében pedig egy igazán elkötelezett szakember állhat ezen igazán különleges projekt élén, aki egyben hazánk egyik legautentikusabb tudományos kutatója ezen a szakterületen.

A finnugor kultúra színvonalas népszerűsítése terén az elmúlt években rengeteget tett Zirc városa, így a magyar települések között a legméltóbb arra, hogy 2019-ben a Finnugor Kulturális Főváros címet viselje.
Veszprém, 2018. február 25.

dr. Szoboszlai András
a Veszprémi Magyar – Finn Egyesület elnöke
a 2016. évi Finnugor Kulturális Főváros projekt egyesületi képviselője