2019, a jubileumok éve…

Tímár Veronika visszaemlékezése az elmúlt hónapok eseményeire a Pikkujoulura készülve

2019 második félévében a jubileumok sora Zircen kezdődött július 11-én a Reguly200 Fesztivál ünnepélyes megnyitásával. Emlékezetes, tartalmas, sokszínű programkínálatával a négynapos esemény méltó volt a névadó emlékéhez.

A szeptemberben tovább folytatódott a finnbarát egyesületek évfordulós rendezvénysorozata.
Az Ajkai Magyar – Finn Baráti Egyesület 10 éves fennállása tiszteletére a jubileumi év nyitányaként Északi szél – Lappföld világa címmel két Rovaniemiből érkezett képzőművész – Helena Aula és Kati Kanto – kiállítását szeptember 13-án rendezték meg a művelődési központban. Az egyesület képviseletében Rédling Nikoletta köszöntötte a megjelenteket. A Finn Nagykövetség nevében Vuokko Ritari konzul mondott megnyitó beszédet. A műsorban az Ajkai Pedagógus Női Kar és Kati Kanto működött közre.

A kiállítás megnyitóját követő baráti találkozón a Magyar – Finn Társaság elnöke, Szíj Enikő köszöntötte a jubiláló egyesületet, melyhez csatlakoztak a tapolcai és a veszprémi egyesületek képviselői. Bolla Albertné ajándékkosárral és kedves szavakkal kívánt további sikereket.

Bolláné Editnek ezúton gratulálunk. A finn–magyar kapcsolatok kialakításáért, fenntartásáért, elmélyítéséért és folyamatos bővítéséért, hosszú évek óta végzett fáradhatatlan, példamutató és lelkiismeretes munkájáért „Ács János-emlékérem”kitüntetésbe részesítette Tapolca város önkormányzatának képviselő testülete. A kitüntetést augusztusban vette át.

A VEMAFI nevében Tímár Veronika tiszteletbeli elnök emlékeztette a jelenlévőket köszöntőjében arra, hogy 2009-ben a veszprémi egyesület keretében – mint ajkai szekció – indult el a most jubiláló civil szervezet megalapításának folyamata. Az ajkai finnbarátokkal folyamatos volt a VEMAFI együttműködése. Ennek egyik példája a Barátság Hídja című zenei CD műsorválasztása. A harmonikus kapcsolatokat jelzik az Ajkai Női Kar veszprémi fellépése és az ajkai finnbarátok gyakori megjelenése a VEMAFI rendezvényein. A finn közigazgatási változásokkal Rovaniemi két magyar testvérvárost is kapott Veszprém megyéből, így ésszerű a két civil szervezet együttműködése.

Szeptember 21-én a Deák téri evangélikus gimnáziumban kézműves programokkal, nyelvi játékokkal, mesefelolvasással, könyvárusítással kezdődött a Kalevala Baráti Kör 35 éves fennállásának ünnepe. Jó hangulatú programok voltak, amelyek közvetlen eszmecserékre, személyes találkozásokra is lehetőséget adtak.

Ezt követték a Díszteremben Terttu Virri üdvözlő szavai. Majd Pap Kinga Marjatta elnök rövid és frappáns ünnepi köszöntője után Simon Vali számára igazi meglepetés átadása következett, egy arany lemezzel ismerte el a közösség a kör keretében végzett munkásságát. A Jubileumon közreműködő kórusok tették emlékezetessé ezt a vidám hangulatú és méltó ünnepet. A programot fogadás zárta, ahol Szíj Enikő és Outi Karanko-Pap szólt a megjelentekhez. Egy koccintás erejéig én is jelen voltam, de a gyorsan múló idő és a még rám váró budapesti programok miatt búcsúznom kellett. Gratulálok a szervezőknek, hogy egy sajátos és vidám formáját találták meg az eseményekben gazdag 35 év megünneplésének.

Veszprémben szeptember 27-én a Városháza Kossuth termében ünnepeltük Veszprém és Rovaniemi testvérvárosi kapcsolatának a 45. évfordulóját.

Porga Gyula és Esko Lotvonen polgármesterek ünnepi záradék aláírásával erősítették meg Rovaniemi és Veszprém együttműködési szerződését. Ez alkalommal elismerő oklevelet kapott a VEMAFI elnöke és tiszteletbeli örökös elnöke a magyar és finn baráti kapcsolatok ápolásáért végzett elhivatott és példaértékű munkájának elismeréseként. A kitüntettek nevében, az egyesület képviseletében dr. Szoboszlai András elnök mondott köszönetet, beszédében felidézte a veszprémi finnbarátok utóbbi tíz évben megvalósított gazdag és színes programját.

Az ünnepség után Esko Lotvonen társaságában Tímár Veronika, a VEMAFI tiszteletbeli elnökének a vezetésével a Paper Dog Kft. irodájában folytatódott az emlékezés. Miután a jelenlévő két finn vendégünk még nem járt a 2013-ban felavatott Rovaniemi-lépcsőn, a szép és meleg kora esti órákban itt volt a kínálkozó alkalom. Esko öltönyben, Heli magas sarkú cipőben Szamosi Attila kíséretében végigjárta a lépcsőfokokat.

Október 6-án a Kelenföldi Evangélikus templomban énekelt a Viipuri Lauluveikot TAPASZTALTAK kamarakórusa. Az esemény a veszprémiek számára azért is emlékezetes, mert 1969 áprilisában a helsinki kórus Veszprém Város Vegyeskara vendégeként vendégszerepelt Magyarországon. A veszprémi, budapesti és keszthelyi fellépés során szoros barátság alakult ki Zámbó István és Pentti Neuvonen karnagyok és a kórustagok között. A több éven át tartó cserekapcsolattal megalapozták a magyar-finn barátság háború utáni újjáépítését Veszprémben.

Október 17-18-án volt a REGULY EMLÉKVERSENY Zircen. Két civil szervezet – az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és a Bakonyi Finnbarátok – példás összefogásával, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház közreműködésével és a városi önkormányzat támogatásával szervezett vetélkedő döntőjében 6 csapat mérte össze tudását. Wenczel Zsuzsa, a Bakonyi Finnbarátok Egyesületének elnöke és az erre az alkalomra szerveződött csapata arra törekedett, hogy minél színesebb legyen a program. A felkészülés során gyűjtött ismereteket a feladatok megoldása során játékos, élményt jelentő formában és örömmel oldották meg a napfényes bakonyi őszben a csapatok tagjai. A versenyzők Zircről és a város, határon túli testvértelepüléseiről – a székelyföldi Barótról, a kárpátaljai Dercenről – és Szombathelyről érkeztek. Három általános és három középiskolát képviseltek. Vidám napokat töltöttünk együtt – diákok és felnőttek egyaránt – Reguly regényes életének felidézése során.

November 15-én a veszprémi Várban, a Dubniczay-palota kiállítótermeiben 50 év emlékét idézték fel a jelenlévők a Művészetek Háza Csend Napok 2019 programjához igazodva. „Finn-magyar szalon” Viipurin Lauluveikottól a csend országába. Veszprémtől, Lappföldig. 1969 – 2019 címmel szervezett találkozón a meghívott vendégeket – finn barátokat és a magyar-finn programok szervezését éveken át támogatókat Tímár Veronika köszöntötte. A novemberi est a FINN-VERA50 alcímet is viselte, mert az emlékezés ötlete és megvalósítása – az elmúlt öt évtizedben folyamatosan résztvevő – Vera személyes emlékei mentén alakultak közösségi eseménnyé.

Bartók, Klami és Sibelius műveit zongorán Gulyás Berta játszotta, az est szóvivője Praznovszky Mihály volt. Rég nem látott ismerősök, barátok találkoztak vidám hangulatban. Muzsikát, Kodolányi-idézetet és vidám emlékeket hallgattunk, finn és magyar receptek alapján készült sütiket ettünk és az 50. jubileumra pezsgővel koccintottunk újabb öt „finnbarát” évtizedet kívánva a jelenlévőknek és az utánunk következő generációknak.