Választmányi ülés Vácon

A Magyar-Finn Társaság soron következõ választmányi ülését 2008. december 6-án Vácon, a Katona Lajos Városi Könyvtárban tartotta. A Veszprémi Magyar-Finn Egyesületet Heli Halla-aho, dr. Szoboszlai András és Vókó Péter tagjaink képviselték.

Dr. Szíj Enikõ – a Magyar-Finn Társaság elnöke – köszöntötte a körök képviselõit, majd tájékoztatást adott a társaság 2008. májusi Szolnokon tartott választmányi ülés óta végzett munkáról.

1989. február 28-án alakult Magyar-Finn Társaság 2009. évben ünnepli 20 éves fennállását, elnök asszony ismertette az erre az esztendõre vonatkozó terveket valamint gratulált a Társaság örökös tiszteletbeli elnökének – Dr. Pozsgay Imrének – 75. születésnapja alkalmából.

Ezt követõen a választmány szavazott és döntött az adó 1%-okból összegyûlt összeg – 120.000 Ft – mûködési költségekre fordított felhasználásáról.

A Néprajzi Múzeum 2009. június 27-én, a Múzeumok Éjszakáján a (M)ilyenek a finnek? címû nagyszabású kiállításának támogatási lehetõségeivel kapcsolatban konzultáltak a választmányi tagok, valamint szó esett többek között az Önkormányzati Minisztérium szervezésében 2008. november 26-28-a között Budapesten a Magyar és Finn Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájáról illetve az ezzel párhuzamosan, Veszprémben megrendezett Ösztöndíj és munka az EU-ban – Együttmûködési lehetõségek Finnország és Magyarország között konferenciáról. Ez utóbbi rendezvényrõl Dr. Szoboszlai András egyesületi tagunk részletesen is beszámolt a választmánynak.

Dr. Szíj Enikõ tájékoztatta a jelenlévõket a 2009. május 18-25 között Egerben megrendezésre kerülõ magyar-finn testvérvárosi konferencia elõkészületeirõl. Az eddigi gyakorlatot követve a konferenciát követõen a finn vendégek a testvérvárosokba látogatnak.

A körmendi egyesület képviselõi felajánlották, testvérvárosuk Heinävesi nevében is, hogy a soron következõ finnországi konferenciát Heinävesiben, a Magyarországon rendezendõt Eger után Körmenden rendeznék meg, amelyhez a Társaság jóváhagyását is kérték. Ennek a Társaság részérõl elvi akadálya nincs.

2010-ben a magyar iskolákban kerül ismét megrendezésre a finn hét, amelyre az elõkészületeket már 2009-ben szeretné a Társaság elkezdeni. A gondolat az volt, hogy a körök szorgalmazzák az iskolákban a (M)ilyenek a finnek címû nagyszabású kiállítás megtekintését, amellyel a diákok ráhangolódhatnának a következõ évben megrendezésre kerülõ finn hétre. Állítólag a MÁV minden diák számára biztosít vasúti kedvezményt abban az esetben, ha a Parlamentet kívánják megtekinteni. Ezzel összeköthetõ lenne az Országház szomszédságában lévõ, és a kiállításnak otthont adó Néprajzi Múzeum is. Az ötletet Bodnár Judit vetette fel, érdemes lenne utána járni.

Szóba került a következõ választmányi ülések (2009. május és december) megrendezésének helyszíne is, melynek során a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület jelezte szándékát a ülés megrendezésével kapcsolatban. A választmány tagjai a javaslatot elfogadták, így várhatóan 2009-ben Veszprém adhat otthont a Magyar-Finn Társaság eme fontos rendezvényének!

2009. április 1-jén ünnepeljük Vikár Béla születésének 150. évfordulóját, akinek a nevéhez a Kalevala fordítása fûzõdik. Ezen évforduló kapcsán a Somogy megyei Hetesen Vikár Béla emlékházat szeretnének létrehozni, amelyhez a Társaságra is számítanak.

Freisingerné Bodnár Judit – a Társaság titkára – szorgalmazta a baráti körök tevékenységének ismertebbé tételét, a fiatalok bevonását, felhívta a figyelmet az internet és a Társaság weboldala által biztosított lehetõségekre.

Végül a körök képviselõi számoltak be társaságuk munkájáról és tapasztalatairól, a jövõbeli terveikrõl. Így többek között dr. Szoboszlai András ismertette a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület 2008. évi programját és a 2009. év terveit.